Caernarfon Ddoe/Caernarfon's Yesterdays

Croeso i Fforwm Caernarfon Ddoe. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am hanes y Dref postiwch yma a fe fyddwn yn hapus i geisio eich ateb. Os da chi yn teimlo fedrwch helpu gyda unrhyw gwestiwn fydd eich cyfraniad yn groesawus dros ben. Atebir y cwestiynnau yn y Saesneg neu yn y Gymraeg ac yn yr iaith y gofynnir y cwestiwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn hanes teuluol, postiwch nhw yn yr adran penodol a fe fydd Keith yn hapus i geisio eich ateb.

Welcome to the Caernarfon's Yesterdays Forum. If you have a question about any aspect of the town's history please post it here and we will be happy to try and assist. If you feel you can help with any question then please feel free to contribute. Questions will be answered in English or in Welsh and in the language in which the question is asked.

If you have any brief family history questions, please post them in the dedicated area and Keith will try and answer them for you.

Segontium Searchers

If you wish to employ our research service then email enquiries@segontium.com for an informal discussion about your needs.


Hanes Tref Caernarfon/Caernarfon Town History
Start a New Topic 
Author
Comment
Wellington Terrace

Tybed os yw'n bosib darganfod dyddiad adeiladu ac unrhyw wybodaeth cefndirol ar Wellington Terrace; Bryn Eisteddfod yn benodol. diolch o galon, Iona

Re: Wellington Terrace

Hi Iona,

Drwg gennyf fod gyhyd cyn ateb eich ymholiad parthed Wellington Terrace. Yn anffodus mae henaint a musgrellni wedi dal i fyny hefo mi ac ni allaf fynychu yr Archifdy fel cynt. Fodd bynnag, gyda chymorth Keith Morris y Gwefanfeistr, rydym wedi llwyddo i ddod o hyd i wybodaeth allasai fod o gymorth ichi.

Fe ddylwn i wybod ychydig am Bryn Eisteddfod oherwydd i'm mam gael ei magu mewn rhan o'r adeilad gyda'i llysdad John Owen, Glo Fasnachydd a'i wraig Ann o 1898 ymlaen. Ty llai yn sownd wrth Bryn Eisteddfod ydoedd "Rose Cottage" fel y'i gelwid bryd hynny. Fodd bynnag ei enw heddiw yw Bryn Menai.

Un o siopwyr enwoca'r dref, sef Y Cynghorydd Sir J.R. Pritchard, Y.H. a gadwai J.R.'s Bazaar yn Stryd Llyn cyn iddo werthu i Woolworth ar ddechrau'r 1930au, a fu byw yn Bryn Eisteddfod am flynyddoedd lawer.

Mae Keith wedi darganfod bod 6 ty helaeth wedi cael eu hadeiladu yn Wellington Terrace ac mae'n amcangyfri mai tua'r flwyddyn 1838 oedd hynny.

Fe anfonaf canlyniad ei waith ymchwil ichi ar ebost ar wahan.

Cofion

T.Meirion Hughes